Referencie

Odkedy pôsobíme na našom trhu, spolupracovali sme s viacerými firmami a organizáciami, ktorým sme poskytovali naše služby. Uvádzame niektoré z nich.

Zároveň im ďakujeme za spoluprácu: 

Slovenská Pošta š.p.

Hotel Poštár, Kaluža

Agrocentra a.s.

SDaT – Michalovce

PSJ Chemkostav a.s.

Agrosystem Slovakia s.r.o.

SAD Michalovce

Obec Čičarovce

Krajský lesný úrad Košice

S – XWIRING Technologie s.r.o.

Gouda Strážske

a ďalšie…